หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม
1 ภาษาไทย 8
2 คณิตศาสตร์ 2
3 วิทยาศาสตร์ 8
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 9
5 สุขศึกษา และพลศึกษา 2
6 ศิลปะ 6
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6
8 ภาษาต่างประเทศ 6
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 7
เลขที่ 441 วัดศรีนวล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์/โทรสาร 043-228588 เว็บไซต์ : www.debseven.org
Copyright © 2012-2014 All right reserved.