หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2564
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ณ บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 25 - 26 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2564

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 072 การแข่งขันการทำหนังสั้น ไม่กำหนดช่วงชั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคารสมเด็จพระพถฒาจารย์ ชั้น 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2302 25 ธ.ค. 2564 09.30 น. - 09.50 น.
-
2 076 การเเข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ (ดอกไม้ใบตอง) ไม่กำหนดช่วงชั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ชั้น 1 หอประชุมใหญ่ ชั้น 1 ห้อง ชั้น 1 ลานว่างหน้าห้องสมุด อาคารหอประชุมใหญ่ 25 ธ.ค. 2564 08.30 น. - 11.30 น.
-
3 077 การเเข่งขันแกะสลักผักเเละผลไม้ ไม่กำหนดช่วงชั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ชั้น 1 หอประชุมใหญ่ ชั้น 1 ห้อง ชั้น 1 ลานว่างหน้าห้องสมุด อาคารหอประชุมใหญ่ 25 ธ.ค. 2564 08.30 น. - 11.30 น.
-
4 030 การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ม.1-ม.6 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โรงจอดรถด้านหัง อาคาร 100 ปี ห้อง สังเกตุป้ายบ่งชี้ติดอยู่ภายในบริเวณ 25 ธ.ค. 2564 08.30 น. - 11.30 น.
-
5 032 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง 305 25 ธ.ค. 2564 13.00 น. - 14.00 น.
-
6 033 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคารบัณฑิตศึกษา ชั้น 3 ห้อง ห้องเรียนปริญญาเอก ชั้นปีที่ 2 25 ธ.ค. 2564 09.30 น. - 10.30 น.
-


สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 7
เลขที่ 441 วัดศรีนวล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์/โทรสาร 043-228588 เว็บไซต์ : www.debseven.org
Copyright © 2012-2014 All right reserved.